Szkolenie online: „Wybrane aspekty prawne i techniczne aktualizacji baz danych BDOT 500, GESUT i EGIB w świetle aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych.”, 24 listopada 2023 r.

250,00 300,00