Szkolenie online: „Zasady przeprowadzania oraz aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów – w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, scaleń gruntów i po melioracjach oraz wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej”, 29 kwietnia 2024 r.

250,00 300,00