Szkolenie: „Procedura i zakres modernizacji oraz aktualizacji ewidencji gruntów i budynków po zmianie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjna obsługa inwestycji.”, Kielce, 12 lipca 2022 r.

300,00 350,00