Szkolenie stacjonarne: „I. Wybrane zagadnienia z zakresu rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, II. Gospodarka nieruchomościami”, Chmielno, 17 – 19 maja 2023 r.

1235,00 1300,00