Szkolenie: „Użytki gruntowe w pracach geodezyjnych. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych i stabilizacja powstałych punktów granicznych.”, Zielona Góra, 28 września 2022 r.

250,00 300,00