Szkolenie: „Użytki zurbanizowane, rolne i leśne a podatki, wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, użytki gruntowe B, Bp, Ba, Bi w pracach geodezyjnych …”, Krotoszyce, 14 czerwca 2022 r.

300,00 350,00 

Wyczyść