Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Data publikacji: 06.02.2014

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają obecnie prace dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. SGP zostało poproszone o przedstawienie uwag i sugestii z tym zakresie.Poniżej zamieszczamy pismo w tej sprawie, które wpłynęło do Stowarzyszenia. Więcej szczegółów i informacje o programie można uzyskać na stronie  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Chcąc poznać Państwa zdanie i wspólnie wypracować stanowisko Naszego Stowarzyszenia, Prezes S.Cegielski zaprasza wszystkich, zarówno członków SGP jak i osoby niezrzeszone, do dyskusji na forum SGP w wątku Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – dyskusja.

Priorytet 11.3 tego programu, na temat który mamy się wypowiadać, można znaleźć na stronie 81 powyższego dokumentu.

Sprawa jest pilna.
Osoby, które nie chcą lub nie mogą wziąć udziału w dyskusji na forum, prosimy przesyłać wszelkie uwagi na adresy:

prezes@sgp.geodezja.org.pl
sekretarz@sgp.geodezja.org.pl

 MIiR-POWER 2014-2020

DW