Projekt Rozporządzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji w sprawie uprawnień zawodowych

Data publikacji: 04.10.2013

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało do zaopiniowania projekt Rozporządzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii z prośbą o zgłoszenie uwag.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie uwag i opinii wyłącznie drogą elektroniczną do 9 października 2013 r. na adresy e-mail:

prezes@sgp.geodezja.org.pl

sekretarz@sgp.geodezja.org.pl

Projekt rozporządzenia (pdf) >>>

Projekt rozporządzenia (doc) >>>

 

W.K.