Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących – konsultacje

Data publikacji: 16.03.2018

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało prośbę Ministra Inwestycji i Rozwoju Pana Artura Sobonia o zgłaszanie ewentualnych uwag lub opinii projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o uwagi i opinie, które należy składać do 26 marca 2015 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adresy: biuro@sgp.geodezja.org.pl oraz sekretarz@sgp.geodezja.org.pl.

 

Prośba Ministra Inwestycji i Rozwoju o uwagi do projektu ustawy >>>

Projekt ustawy (doc) >>>

Projekt ustawy (pdf) >>>

Uzasadnienie >>>

Ocena skutków regulacji >>>

W.K.