Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej – prośba o opinie

Data publikacji: 29.06.2016

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało z Ministerstwa Rozwoju projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej z prośbą o przekazanie opinii i uwag.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o uwagi i opinie, które należy składać do 14 lipca 2016 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adresy: prezes@sgp.geodezja.org.pl oraz sekretarz@sgp.geodezja.org.pl.

 

Projekt założeń projektu ustawy (pdf) >>>

Projekt założeń projektu ustawy (doc) >>>

Projekt założeń projektu ustawy pismo przewodnie >>>

Projekt założeń projektu ustawy rozdzielnik >>>

Projekt założeń projektu ustawy OSR >>>

W.K.