Projektu założeń ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw – PILNE !!!

Data publikacji: 30.10.2013

Stowarzyszenie Geodetów Polskich w dniu 30 października 2013 r. otrzymało z Ministerstwa Sprawiedliwości do zaopiniowania projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z prośbą o przekazanie ewentualnych uwag do 7.11.2013 r.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem oraz nadsyłanie uwag na adresy: sekretarz@sgp.geodezja.org.pl oraz biuro@sgp.geodezja.org.pl

Uwagi prosimy nadsyłać do dnia 5 listopada 2013 r.

Projekt założeń projektu ustawy >>>