Prośba Komisji Ustawodawczej Senatu o zaopiniowania ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Data publikacji: 30.03.2015

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało korespondencję z Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie przygotowania opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Mając na uwadze terminowe przygotowanie opinii uprzejmie prosimy o przekazanie uwag wraz z uzasadnieniem w terminie do 10 kwietnia 2015 r. na adres e-mail  Kol. Lidii Danielskiej Przewodniczącej Głównej Komisji ds. Legislacji SGP gk@poznan.uw.gov.pl  i Kol. Włodzimierza Kędziory Sekretarza Generalnego SGP sekretarz@sgp.geodezja.org.pl.

 

Pismo Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP >>>

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne >>>

W.K.