Prośba Ministra Sprawiedliwości

Data publikacji: 10.04.2014

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało prośbę Ministra Sprawiedliwości o przekazanie uwag na temat utrudnień związanych z regulacją zawodów w innych państwach UE, na które napotykają polscy obywatele i przedsiębiorcy zamierzający podjąć pracę lub rozpocząć działalność gospodarczą za granicą.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag i opinii na ten temat drogą elektroniczną na adresy: sekretarz@sgp.geodezja.org.plbiuro@sgp.geodezja.org.pl do dnia 16 kwietnia 2014 r. 

Prośba Ministra Sprawiedliwości >>>

W.K.