Prośba o uwagi do projektu Ustawy o zmianie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Data publikacji: 09.10.2017

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało prośbę Ministra Cyfryzacji o zgłaszanie ewentualnych uwag lub opinii do projektu Ustawy o zmianie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Uprzejmie prosimy o przekazanie opinii na temat wyżej wymienionego projektu do dnia 18 października 2017 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres sekretarz@sgp.geodezja.org.pl.

 

Projekt Ustawy >>>

Projekt Ustawy uzasadnienie >>>

Projekt Ustawy OSR >>>

Projekt Ustawy pismo Ministra Cyfryzacji >>>

W.K.