Prośba o zaopiniowanie projektów ustaw Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących pakietu „Konstytucji Biznesu”

Data publikacji: 14.02.2017

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało prośbę o zaopiniowanie projektów ustaw Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących „Konstytucji Biznesu”.

Uprzejmie prosimy o przesłanie ewentualnych uwag do dnia 28 lutego 2017 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adresy sekretarz@sgp.geodezja.org.plbiuro@sgp.geodezja.org.pl.

1. projekt ustawy – Prawo Przedsiębiorców (nr UD195 w wykazie prac RM),

ustawa >>>

uzasadnienie >>>

OSR >>>

2. projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców (nr UD197 w wykazie prac RM),

ustawa >>>

uzasadnienie >>>

OSR >>>

3. projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (nr UD198 w wykazie prac RM), 

ustawa >>>

uzasadnienie >>>

OSR >>>

4. projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nr UD199 w wykazie prac RM)

ustawa >>>

uzasadnienie >>>

OSR >>>

Projekty ustaw zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz w ramach rządowego portalu konsultacji publicznych (www.konsultacje.gov.pl).

 

W.K.