Prośba o zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Data publikacji: 13.01.2017

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało prośbę o zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Uprzejmie proszę o przesłanie ewentualnych uwag do dnia 25 stycznia 2017 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adresy sekretarz@sgp.geodezja.org.plbiuro@sgp.geodezja.org.pl.

 

Prośba Ministra Edukacji Narodowej o uwagi do projektu rozporządzenia >>>

Projekt rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach >>>

Załącznik do projektu rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach >>>

Uzasadnienie >>>

Ocena skutków regulacji >>>

W.K.