Prośba o zaopiniowanie projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów wniosków budowlanych.

Data publikacji: 09.05.2016

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało prośbę o zgłoszenie ewentualnych uwag i opinii do projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów wniosków budowlanych.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie swoich uwag wyłącznie pocztą elektroniczną, na adresy: sekretarz@sgp.geodezja.org.pl oraz biuro@sgp.geodezja.org.pl do dnia 23 maja 2016 r.

 

Pismo w sprawie konsultacji projektu >>>

Projekt rozporządzenia (pdf) >>>

Projekt rozporządzenia (doc) >>>

W.K.