Prośba o zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o po

Data publikacji: 16.09.2015

Stowarzyszenie Geodetów Polskich dzisiaj (16 września 2015 r.) otrzymało prośbę o zgłoszenie ewentualnych uwag i opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie swoich uwag wyłącznie pocztą elektroniczną, na adresy: sekretarz@sgp.geodezja.org.pl oraz biuro@sgp.geodezja.org.pl do dnia 21 września 2015 r.

 

Pismo w sprawie konsultacji projektu >>>

Projekt rozporządzenia (pdf) >>>

Projekt rozporządzenia (doc) >>>

 

Projekt rozporządzenia pobrany ze strony BIP Rządowego Centrum Legislacji (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12276752/katalog/12308784#12308784)

W.K.