Reaktywacja Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie

Data publikacji: 15.04.2019

Główne Komisje: Historii i Tradycji oraz ds. Promocji i Młodzieży przy wsparciu Świętokrzyskiego Zarządu Oddziału, w dniach 11-12 kwietnia 2019 roku zorganizowały spotkanie członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Opatowie. Oprócz spraw bieżących stowarzyszenia, rozmawiano o reaktywacji Muzeum Geodezji i Kartografii, które ma prezentować swoje eksponaty w remontowanym obecnie Domu Muzealnym. Podkreślano unikalność muzeum i jego zbiorów na skalę europejską, światową…

Tomasz Staniek, Starosta Opatowski zadeklarował daleko idące wsparcie dla geodetów w reaktywacji muzeum. Starosta powiedział, że jedną z atrakcji turystycznych Opatowa ma być właśnie muzeum. Członkowie stowarzyszenia, reprezentowanego przez obecnego w Opatowie Prezesa SGP Janusza Walo, z wielką radością przyjęli otwartość starosty Tomasza Stańka, na szczerą chęć wsparcia przy organizacji ekspozycji w reaktywowanym muzeum.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z prezentacjami: kol. Mirosława Roszczypały – Prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Geodezyjnych i Kartograficznych GEOCENTRUM – właściciela eksponatów muzealnych oraz kol. Przemysława Janika o wirtualnych metodach zwiedzania w technice 3D.

Muzeum założone w 2005 roku działało w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opatowie, gdzie można było podziwiać około 800 różnorodnych eksponatów związanych z geodezją i kartografią. W 2015 roku powiatowe władze zadecydowały o zmianie siedziby. W rezultacie część eksponatów znajduje się dziś w magazynach, a niektóre tymczasowo wystawiono na opatowskiej Podziemnej Trasie Turystycznej. Podpisana umowa na dofinansowanie wartego 8,6 mln złotych projektu pn. „Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie opatowskim” jest finalizowana. Kończą się prace przy adaptacji zabytkowego dworku przy ul. Szpitalnej w Opatowie na potrzeby utworzenia Domu Muzealnego – Dziedzictwa Geodezji i Kartografii. Ma się w nim mieścić również powiatowy punkt informacji turystycznej.

Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji reprezentowane przez Dyrektora Mariusza Szwajkowskiego (nota bene byłego pracownika podgik) wyraziło gotowość promocji działań na rzecz jak najszybszego uruchomienia muzeum…

RR

GALERIA FOTO1          GALERIA FOTO2          GAZETA OPATOWSKA