Relacja ze Spotkania Noworocznego w Legnicy – 2016

Data publikacji: 09.02.2016

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy corocznie organizuje geodezyjne spotkanie noworoczne. W bieżącym roku w piątek 22 stycznia, spotkaliśmy się w Legnicy w przytulnej kawiarni hotelu ”Kamieniczka”. W spotkaniu uczestniczyło 55 koleżanek i kolegów emerytów, rencistów, kolegów z prywatnych firm geodezyjnych, służb administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przyjaciół sprzyjających działalności naszego Oddziału SGP.

W imieniu Zarządu Oddziału SGP w Legnicy kol. Wiesław Firlicińciński – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy serdecznie przywitał wszystkich uczestników spotkania, a w szczególności obecnych na spotkaniu koleżanki i kolegów rencistów i emerytów.

Włodzimierz Chytry, Wiesław Firliciński, Alina Kanigowska, Mikołaj Smyk

Mirosław Żołek

Szczególne słowa przywitania kol. Wiesław Firliciński skierował do naszego seniora kol. Mirosława Żołka (w maju br. 92 l.)ciągle aktywnego działacza, byłego więźnia hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Dziękując za serdeczne przywitanie kol. Mirosław Żołek przekazał wszystkim życzenia zdrowia i wytrwałości w realizowaniu tematów geodezyjnych.

Po tradycyjnym odśpiewaniu Hymnu Geodety kol. Mikołaj Smyk wznosząc toast noworoczny życzył wszystkim obecnym by niezależnie w jakich firmach i instytucjach pracujemy, byśmy zawsze byli ZDROWĄ RODZINĄ GEODEZYJNĄ, gdyż nawet drobne spory pomiędzy administracją, wykonawstwem, nadzorem geodezyjnym są wykorzystywane przez innych, co jest stratą dla wizerunku geodety i prestiżu naszego zawodu. „Patrząc na was wszystkich widzę i mam nadzieję, że się nie mylę, iż właśnie taką zdrową, szanującą się i kochającą nasz zawód rodziną jesteśmy.”

Wiesław Firliciński, Alina Kanigowska, Mikołaj Smyk

Jolanta Sienkiewicz, Elżbieta Kościuk, Marzena Browolejt, Włodzimierz Chytry

Podczas uroczystej kolacji, kolędowaniu przy gitarze kol. Andrzeja Jażło, wspomnieniach i tradycyjnie szczerych rozmowach o stanie naszej polskiej geodezji nie było końca.

Andrzej Jażło

Mirosław Żołek, Jerzy Krakowski, Andrzej Jażło

Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej, koleżeńskiej wręcz rodzinnej atmosferze z nadzieją, iż znów za rok się spotkamy.

Tekst:
Włodzimierz Chytry
Wiceprezes ZO SGP w Legnicy

Zdjęcia:
Kol. Stanisław Bar

Relacja ze Spotkania Noworocznego w Legnicy – 2016 (pdf) >>>

W.K.