Rozmowy o GIS-ie w Centrum Nauki Kopernik

Data publikacji: 04.11.2014

 

 

Jakie informacje o środowisku są dostępne? Jakie znaczenie mają dla ochrony środowiska? W jaki sposób można praktycznie skorzystać z dostępnych zasobów danych? Te tematy były przedmiotem konferencji „Środowisko Informacji”, która odbyła się w dniach 1-2 października w Centrum Nauki Kopernik.

 

Informacje o stanie środowiska są kluczowe dla organów administracji państwowej, wspierając podejmowanie właściwych decyzji o jego ochronie. Stanowią także podstawę dla przedsiębiorców przy ustalaniu m.in. właściwej lokalizacji inwestycji. Istotnym aspektem jest ponadto udostępnienie informacji o środowisku społeczeństwu, także w celach edukacyjnych i turystycznych. Idee te podkreślali Piotr Otawski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody oraz Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podczas otwarcia konferencji.

 

Pierwszego dnia 400 uczestników wydarzenia miało okazję zapoznać się z wizją działań Komisji Europejskiej na rzecz ochrony środowiska, jaką zaprezentował jej przedstawiciel Hugo de Groof. Przykłady praktyk Europejskiej Agencji Środowiskowej przybliżyła natomiast jej reprezentantka – pani Katarzyna Biała. Ci znakomici goście zostali zaproszeni do udziału w konferencji dzięki pośrednictwu Esri Polska. Następnie najważniejsze systemy funkcjonujące w Polsce oraz ich cele przedstawiła Pani Ewa Madej-Popiel z Ministerstwa Środowiska. Przybliżone zostały ponadto zasoby największych instytucji, a także warte szczególnego podkreślenia i uwagi projekty. Wyjątkowe zainteresowanie wzbudziły przedstawione możliwości finansowania projektów w przyszłości oraz dyskusja nad aspektami ekonomicznymi regulacji środowiskowych.

 

Drugiego dnia odbyło się jednocześnie 5 sesji, obejmujących bardzo szeroki zakres tematyczny:

1. Oceny oddziaływania na środowisko

2. Wykorzystanie danych o środowisku w edukacji i turystyce

3. Prezentacja wyników projektów naukowych

4. Źródła danych i informacji o środowisku

5. Wykorzystanie technologii w pozyskiwaniu danych.

 

Jednocześnie odbywały się także warsztaty komputerowe prowadzone przez firmy Esri Polska i ProGea Consulting. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ArcGIS Online, narzędziami teledetekcyjnymi ENVI i ArcGIS. Największym zainteresowaniem cieszył się warsztat dotyczący metod wspomagania podejmowania decyzji przy pomocy analiz przestrzennych.

 

Jak relacjonowali biorący udział, konferencja „Środowisko Informacji” była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji osób zaangażowanych zarówno w zarządzanie informacją o środowisku, jak i jej wykorzystaniem. Pojawiły się liczne głosy świadczące o tym, iż spotkania w takim gronie są potrzebne i warto byłoby je kontynuować.

 

Organizatorami konferencji byli: Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, natomiast firmy MGGP Aero i Esri Polska były oficjalnymi partnerami.

 

Prezentacje z konferencji są dostępne na stronie www.mos.gov.pl/kategoria/5733_program/

 

Źródło: http://www.esri.pl/