Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych opublikowane.

Data publikacji: 28.10.2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych zostało opublikowane w dniu 27 października 2022r. w Dzienniku Ustaw 2022 r. (poz. 2202). Bezpośredni link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2202

Dzięki wielu zabiegom Prezesa SGP Janusza Walo, geodezja została przywrócona jako dziedzina w klasyfikacji dyscyplin naukowych, której od 2018 r. nie było w tym wykazie.

W trwających wówczas pracach konsultacyjnych wobec niezaliczenia geodezji i kartografii jako samodzielnej dyscypliny naukowej przez MSWiA swój sprzeciw wyraziło Stowarzyszenie Geodetów Polskich i trzy ministerstwa.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich odniosło się oficjalnie do projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych z 31 lipca 2018 r. i wyraziło swój sprzeciw wobec faktu, że wśród samodzielnych dyscyplin naukowych nie znalazła się „geodezja i kartografia” ani „geodezja i inżynieria geoprzestrzenna”. Wbrew postulatom została ona przyporządkowana do dyscypliny inżynieria lądowa w dziedzinie nauk inżynieryjnych i technicznych. W obronie geodezji jako dyscypliny naukowej stanęły również trzy resorty: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Niemalże dokładnie po czterech latach geodezja na powrót znalazła swoje miejsce w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa, geodezja i transport.

W.K.