Sejm RP przyjmuje uchwalę w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Data publikacji: 17.01.2019

17 stycznia 2019 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na swoim 76 posiedzeniu w głosowaniu przyjął, przedstawioną przez Komisję Kultury i Środków Przekazu, uchwałę w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W głosowaniu wzięło udział 429 posłów, za – 428, przeciw – 1, wstrzymało się – 0, nie głosowało- 31.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmując uchwalę jednocześnie wyraził szacunek dla całego środowiska polskich geodetów. Serdecznie dziękujemy Sejmowi RP za  wyrażenie uznania dla całego naszego środowiska.

Sprawozdanie stenograficzne z 76. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 stycznia 2019 r. >>>

Druk 3141 – projekt przyjętej uchwały >>>

Relacja wideo z przyjęcia przez Sejm uchwały >>>

 

W.K.