Składy Zarządów Sekcji Naukowych SGP

Zarząd Sekcji Geodezji Rolnej i Leśnej

 • Stanisław Talerzowski – Przewodniczący Zarządu
 • Jerzy Kozłowski – Wiceprzewodniczący Zarządu
 • Franciszek Woch – Wiceprzewodniczący Zarządu
 • Teresa Dzikowska – Sekretarz Zarządu
 • Bartosz Czech – Członek Zarządu
 • Wiesław Firliciński – Członek Zarządu
 • Edward Głażewski – Członek Zarządu
 • Marta Kraus – Członek Zarządu
 • Marek Śliwowski – Członek Zarządu
 • Piotr Wróblewski – Członek Zarządu

Zarząd Sekcji Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 • Stanisław Cegielski – Przewodniczący
 • Ludmiła Pietrzak – Wiceprzewodnicząca
 • Bogdan Grzechnik – Wiceprzewodniczący
 • Agnieszka Trystuła – Sekretarz

Zarząd Sekcji Geodezji Inżynieryjnej

 • Marek Woźniak – Przewodniczący
 • Bogdan Wolski
 • Henryk Bryś
 • Sławomir Cellmer,
 • Kamil Kowalczyk
 • Kazimierz Juzwa
 • Ryszard Mielimąka
 • Zbigniew Siejka
 • Kazimierz Ćmielewski
 • Janusz Kuchmister
 • Wiesław Pawłowski
 • Janina Peplińska-Zaczek
 • Ireneusz Wyczałek
 • Tomasz Lipecki
 • Tadeusz Szczutko
 • Zygmunt Kurałowicz
 • Karol Borkowy
 • Bolesław Krystowczyk

Zarząd Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji

 • prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz – Przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Krystian Pyka – Wiceprzewodniczący
 • prof. dr. hab. inż. Zdzisław Kurczyński – Wiceprzewodniczący
 • mgr inż. Jacek Uchański – Wiceprzewodniczący
 • dr inż. Krzysztof Bakuła – Sekretarz Naukowy
 • dr inż. Artur Warchoł – Sekretarz Naukowy
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
 • dr inż. Jakub Markiewicz
 • dr hab. inż. Marek Mróz
 • mgr inż. Artur Karwel
 • dr hab. inż. Piotr Sawicki
 • mgr inż. Jacek Siedlik

Zarząd Sekcji Hydrograficznej

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny – Przewodniczący
 • dr inż. Tadeusz Kantak – Wiceprzewodniczący
 • mgr inż. Izabela Bodus-Olkowska – Sekretarz
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • dr inż. Jacek Łubczonek