Składy Zarządów Sekcji Naukowych-Technicznych SGP

Sekcja Geodezji Rolnej i Leśnej

Zarząd Sekcji:

 • Jerzy Kozłowski – Przewodniczący Zarządu
 • Franciszek Woch – Wiceprzewodniczący Zarządu
 • Teresa Dzikowska – Sekretarz Zarządu
 • Bartosz Czech – Członek Zarządu
 • Wiesław Firliciński – Członek Zarządu
 • Edward Głażewski – Członek Zarządu
 • Marta Kraus – Członek Zarządu
 • Marek Śliwowski – Członek Zarządu
 • Stanisław Talerzowski – Członek Zarządu
 • Piotr Wróblewski – Członek Zarządu

 

Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zarząd Sekcji:

  1. Ludmiła Pietrzak – Przewodnicząca
  2. Robert Hanus – Zastępca Przewodniczącego
  3. Robert Cieszyński – Zastępca Przewodniczącego
  4. Agnieszka Trystuła – Sekretarz

Członkowie Sekcji:

  1. Agnieszka Bilińska
  2. Małgorzata Buśko
  3. Stanisław Cegielski
  4. Magdalena Dróżdż
  5. Dariusz Felcenloben
  6. Iwona Głuchowska Rylska
  7. Józef Iwanicki
  8. Adam Klimek
  9. Marek Kłopotek
  10. Jadwiga Konieczna
  11. Robert Kowalczyk
  12. Jerzy Kozłowski
  13. Alicja Kulka
  14. Robert Łuczyński
  15. Jerzy Machlański
  16. Zenon Marzec
  17. Bogdan Grzechnik
  18. Hanna Mierzwiak
  19. Bartłomiej Niewiadomski
  20. Agnieszka Pawłowska
  21. Dariusz Pręgowski
  22. Mirosław Puzia
  23. Witold Radzio
  24. Rafał Rychlicki
  25. Ewa Sikora
  26. Wiesław Sikora
  27. Sebastian Skalski
  28. Mariusz Suwaj
  29. Jacek Uchański
  30. Albert Wójcik
  31. Andrzej Żylis

 

Sekcja Geodezji Inżynieryjnej

Zarząd Sekcji:

 • Marek Woźniak – Przewodniczący
 • Bogdan Wolski
 • Henryk Bryś
 • Sławomir Cellmer,
 • Kamil Kowalczyk
 • Kazimierz Juzwa
 • Ryszard Mielimąka
 • Zbigniew Siejka
 • Kazimierz Ćmielewski
 • Janusz Kuchmister
 • Wiesław Pawłowski
 • Janina Peplińska-Zaczek
 • Ireneusz Wyczałek
 • Tomasz Lipecki
 • Tadeusz Szczutko
 • Zygmunt Kurałowicz
 • Karol Borkowy
 • Bolesław Krystowczyk

 

Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji

Zarząd Towarzystwa:

 • dr inż. Krzysztof Bakuła – Prezes
 • dr hab. inż. Grzegorz Jóźków prof. uczelni – Wiceprezes
 • dr hab. inż. Piotr Sawicki prof. em. UWM – Wiceprezes
 • mgr inż. Jacek Siedlik – Wiceprezes
 • dr inż. Tomasz Kogut – Sekretarz Naukowy
 • dr inż. Artur Warchoł – Sekretarz Naukowy
 • dr hab. inż. Sławomir Mikrut prof. AGH
 • dr inż. Antoni Rzonca
 • dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek
 • dr inż. Jarosław Wajs
 • dr inż. Jakub Szulwic
 • dr hab. inż. Marek Mróz prof. UWM

 

Sekcja Hydrograficznej

Zarząd Sekcji:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny – Przewodniczący
 • dr inż. Tadeusz Kantak – Wiceprzewodniczący
 • mgr inż. Izabela Bodus-Olkowska – Sekretarz
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • dr inż. Jacek Łubczonek