Seminarium jubileuszowe „Geodezja wczoraj, dzisiaj, jutro” – 29 czerwca 2016 r.

Data publikacji: 04.05.2016

Z okazji 25-lecia (1991-2016) Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach organizowane jest seminarium jubileuszowe nt. „Geodezja wczoraj, dzisiaj, jutro” – 29 czerwca 2016 roku, w Sali Sejmu Śląskiego o godzinie 10:00.

Informacje WODGiK Katowice.

M.K.