Seminarium na temat: „Problematyka stosowania aktualnych przepisów w geodezji i kartografii.”

Data publikacji: 25.04.2014

W Ryni odbywa się seminarium szkoleniowe na temat ,Problematyka stosowania aktualnych przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii, organizowane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich pod patronatem Głównego Geodety Kraju. W seminarium bierze udział około 100 uczestników administracji publicznej i wykonawstwa.

 

Zmiany w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne przedstawił Pan Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju. Pani Urszula Juszczak z GUGiK przedstawiła funkcjonowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aspekcie nowych przepisów. Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawili aktualne zagadnienia związane z klasyfikacją gruntów, ochroną gruntów rolnych i leśnych i scalenia gruntów. Pan Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego przybliżył rolę samorządów terytorialnych w rozwoju infrastruktury Informacji Przestrzennej.  Ogółem wygłoszono około 20 referatów.  

 

 1. Zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne – dr inż. Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju
 2. Funkcjonowanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik (Dz.U.2013.1183) – Urszula Juszczak, Główny Urząd
 3. Zmiany do rozporządzenia w sprawie EGiB i ich wpływ na przebieg prac modernizacyjnych w ewidencji gruntów i budynków – Stanisław Zaremba,
  Stowarzyszenie Geodetów Polskich
 4. Problematyka obsługi geodezyjnej sądów cywilnych – Bogdan Grzechnik, Geodezyjna Izba Gospodarcza
 5. Zasady sporządzania dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczeń nieruchomości, ustalenia granic działek ewidencyjnych oraz wznawiania znaków granicznych – Mirosław Puzia, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 6. Podziały nieruchomości jako ważny instrument prawidłowej gospodarki nieruchomościami – Zenon Marzec, Stowarzyszenie Geodetów Polskich
 7. Mapy do celów projektowych jako element w procesie opracowania projektu budowlanego – Marek Sobczyński, przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 8. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej jako ogniwa infrastruktury informacji przestrzennej – dr inż. Zenon Parzyński, Politechnika Warszawska, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 9. Wybrane aspekty procesu włączania dokumentacji powstałej w trakcie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych do powiatowej części pzgik
  – Dariusz Pręgowski, Geodeta Powiatowy Powiat Warszawski Zachodni
 10. Aspekty bieżącej aktualizacji rejestrów publicznych – dr inż. Ludmiła Pietrzak, Stowarzyszenie Geodetów Polskich
 11. Rola samorządów terytorialnych w rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej – Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa – Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii, Ewa Janczar, Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 12. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – zagadnienia geodezyjno–prawne związane z jego realizacją – Jerzy Kozłowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 13. Aktualne zagadnienia związane z klasyfikacją gruntów – Waldemar Władziński, Naczelnik Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów Departament Gospodarki Ziemią Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 14. Ochrona gruntów rolnych i leśnych – Hanna Marzęcka, Naczelnik Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej Departament Gospodarki Ziemią Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 15. Scalenia gruntów jako narzędzia rozwoju obszarów wiejskich – Jan Bielański, Stowarzyszenie Geodetów Polskich 

 

Więcej zdjęć z seminarium w galerii >>>

W.K.