Seminarium naukowo – techniczne nt. „Rola i odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie inwentaryzacji geodezyjnej w budownictwie”, Bydgoszcz, 27 września 2023 r.

Data publikacji: 08.09.2023 | Data wydarzenia: 27.09.2023

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Bydgoszczy wraz z Wydziałem Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej oraz Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa zapraszają na:

Seminarium naukowo-techniczne nt. „Rola i odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie inwentaryzacji geodezyjnej w budownictwie”, którego głównymi pomysłodawcami są członkowie bydgoskiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Seminarium ma na celu określenie zasad poprawnej współpracy między uczestnikami procesu inwestycyjnego, a zwłaszcza między kierownikiem budowy (robót), inwestorem i geodetą.  Podczas seminarium będzie omówiona między innymi problematyka dotycząca aspektów prawnych i technicznych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu. Będą przedstawione informacje związane z istotą funkcjonowania bazy znaków geodezyjnych, systemem zarządzania oraz ich ochroną. Zapraszamy do czynnego udziału w panelu dyskusyjnym, podczas którego przewidziano bezpośrednią wymianę doświadczeń i informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego w celu opracowania standardów poprawnej i efektywnej współpracy.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do czynnego udziału w seminarium.

 

Organizatorzy:

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

Miejsce:   

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,

ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, budynek Auditorium Novum – aula B

 

Termin:

27 września 2023 r. (środa),  godz. 9.00

 

Więcej informacji:

Broszura informacyjna (pdf) >>>

Plakat seminarium (jpg) >>>

Strona internetowa seminarium >>>

 

MB