Seminarium szkoleniowe nt. „Technika satelitarna GPS/RTK w praktyce geodezyjnej”, 27-28 października 2017 r., Kwiejce gm. Drawsko

Data publikacji: 06.10.2017

Oddział Wielkopolskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich we współpracy z Zakładem Geodezji Politechniki Poznańskiej oraz Zakładem Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza zaprasza do udziału w seminarium szkoleniowym nt. „Technika satelitarna GPS/RTK w praktyce geodezyjnej”.

Seminarium odbędzie się w dniach 27-28.10.2017 r. w Kwiejcach gm. Drawsko, na terenie Puszczy Noteckiej.

 

Celem seminarium jest przedstawienie aktualnego stanu technicznego i organizacyjnego związanego z wykonywaniem prac geodezyjnych satelitarną techniką GNSS w trybie RTK/RTN, a także problemów wynikających z konfrontacji wyników tych pomiarów ze standardami pracy PODGiK-ów oraz z dokumentacją gromadzoną w ramach pzgk.

Przedstawione zostaną aspekty niepewnościowe pomiarów i sposoby minimalizacji błędów a także nowe rozwiązania informatyczne pomocne w efektywnym opracowaniu tych pomiarów. Dyskusja nad praktycznymi aspektami zastosowań techniki satelitarnej GNSS pomoże uczestnikom w wypracowaniu własnej oceny i przyjęciu strategii pomiarowych służących uzyskaniu odpowiednio dokładnych i niezawodnych wyników akceptowanych przez administrację geodezyjną.

 

Seminarium informacje >>>

Seminarium program >>>

Seminarium zgłoszenie (pdf) >>>

Seminarium zgłoszenie (doc) >>>

W.K.