Seminarium szkoleniowe Olecko 2018

Data publikacji: 23.07.2018

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Suwałki zaprasza na:

Dwudniowe Seminarium Szkoleniowe

towarzyszące XXXV MISTRZOSTWOM POLSKI GEODETÓW W TENISIE ZIEMNYM 
O PUCHAR GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU POD HONOROWYM PATRONATEM
GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU
ORAZ
ZARZĄDU GŁÓWNEGO SGP

OLECKO, 30-31.08.2018

Seminarium z udziałem Głównego Geodety Kraju
odbędzie się 31.08.2018 w godzinach 10-16.00 w Sali Konferencyjnej
Hotelu Olecko, ul. Parkowa 11,19-400 Olecko

Zakres tematyczny seminarium szkoleniowego;
1. Waldemar Izdebski – Główny Geodeta Kraju – Inwentaryzacja stanu obecnego geodezji i kartografii i plany na przyszłość
2. Danuta Paluch – Małopolski WINGiK — Postępowanie WENGiK z udziałem wykonawcy prac geodezyjnych, w tym skargi na wykonawców, ochnowa przyjęcia do Zasobu po weryfikacji, naruszenie licencji i wykonanie bez licencji, wykonanie bez zgłoszenia, niezakończone wykonanie
3. Mirosława Wojciuk – Dyrektor Wydziału Geodezji i Nieruchomości Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – Opracowania geodezyjne nie zaewidencjonowane w PZGiK jako „dowód” w postępowaniu administracyjnym
4. Tadeusz Wierciński – Warmińsko-Mazurski WINGiK – Nowe regulacje prawne w zakresie kontroli przedsiębiorców
5. Janusz Walo – Prezes SGP – Prorektor Politechniki Warszawskiej – Przyszłość osnów geodezyjnych i „katastralnych” (poligonizacji, w oparciu o które założono kataster)
6. Ludmiła Pietrzak – Wiceprezes SGP, Redaktor Naczelny Przeglądu Geodezyjnego – Ochrona danych osobowych w geodezji i gospodarce nieruchomościami w związkuz wejściem w życie RODO oraz nowej ustawy o oclii-onie danych osobowych. Tereny zamknięte w geodezji i prace na terenach zamkniętych
7. Dyskusja

Warsztaty szkoleniowe na temat możliwości wykorzystania dronów w geodezji
i kartografii, w tym w procesie modernizacji egib
odbędą się w dniu 30.08.2018 w godzinach 10-16 w Sali Konferencyjnej
Hotelu Olecko, ul. Parkowa 11,19-400 Olecko

10.00 – 11.30 Pokazy dronów w powietrzu, omówienie ich budowy i właściwości
11.30 – 12.00 Jak zostać komercyjnym operatorem drona – system szkolenia w Polsce
12.00 – 13.00 Marki i modele dronów do zastosowania w geodezji
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 16.00 Zastosowania dronów w geodezji, budownictwie i bezpieczeństwie

Warsztaty i wykłady poprowadzi:
dr inż. Sebastian Banaszek – Właściciel Banaszek group
Doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, licencjonowany zarządca nieruchomości i doradca na rynku nieruchomości. Ekspert
w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych z pokładu BSP. Autor publikacji naukowych i ekspertyz. Uczestnik wielu krajowych
i międzynarodowych projektów naukowo-badawczych. W latach 2003 – 2014 adiunkt w Katedrze Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju
Regionalnego na wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Doświadczenia zawodowego nabierał w ramach wieloletniej współpracy z podmiotami funkcjonującymi na rynku robót geodezyjnych oraz
wyceny nieruchomości. Umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami potwierdził jako Dyrektor Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami PKP S.A. w Olsztynie, gdzie odpowiadał za utrzymanie i rozwój infrastruktury nieruchomości kolejowych na obszarze całego
województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Posiada uprawnienia do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w zasięgu wzroku, poza zasięgiem wzroku oraz uprawnienia
instruktorskie nadane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Polsce.

 

Zaproszenie na seminarium

XXXV MISTRZOSTWA POLSKI GEODETÓW W TENISIE ZIEMNYM

 

D.W.