Seminarium Zmiany przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii

Data publikacji: 01.10.2013

Program Seminarium, kontynuując tematykę z poprzednich edycji, przewiduje omówienie zmian, nowości i projektów aktów prawnych dotyczących geodezji i  kartografii, oraz szeroką dyskusję na temat dnia dzisiejszego  oraz kierunków rozwoju i ewaluowania geodezji w przyszłości.

Tematy poruszane przez wykładowców to między innymi: Regionalny Geoportal i jego znaczenie dla rozwoju regionu, dobre dane podstawą tworzenia dobrych baz danych, uwagi na temat źródeł danych i metodologii zakładania współczesnych sieci geodezyjnych w Polsce, uwarunkowanie prawne i techniczne procedur geodezyjnych w budownictwie. Zapraszamy do zapoznania się z szczegółowym programem dostępnym na stronie internetowej oddziału łódzkiego SGP.

Program >>>

Formularz zgłoszenia >>>