Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Data publikacji: 16.04.2015

Stowarzyszenie Geodetów Polskich odpowiadając na korespondencję Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie zgłosiło uwag do przedstawionego projektu.

Jednocześnie w piśmie została wyrażona opinia o konieczności podjęcia prac nad przygotowaniem nowego Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Stowarzyszenie Geodetów Polskich postuluje powołanie przez Radę Ministrów, w trybie art. 12a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

 

 

Pismo Stowarzyszenia do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP >>>

Informacje o senackim projekcie >>>

W.K.