Senat – Komisja Ustawodawcza wycofała projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficznej.

Data publikacji: 06.05.2015

Dnia 5 maja 2015 r. odbyło się wspólne posiedzenie senackich Komisji Samorządu Terytorialnego i Komisji Ustawodawczej. W programie posiedzenia znalazło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komisja Ustawodawcza wycofała swój projekt.

Obecny na posiedzeniu Minister Stanisław Huskowski, sekretarz stanu odpowiedzialny w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji za geodezję, poinformował, że podobny projekt ustawy zostanie zgłoszony przez grupę posłów w Sejmie RP.

W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele organizacji, które zgłosiły uwagi do senackiego projektu. Stowarzyszenie Geodetów Polskich reprezentowali: Ludmiła Pietrzak – Wiceprezes oraz Włodzimierz Kędziora – Sekretarz Generalny. W posiedzeniu wzięli udział również przedstawiciele Geodezyjnej Izby Gospodarczej oraz Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego.

Po zakończonych obradach przedstawiciele organizacji geodezyjnych odbyli spotkanie w kuluarach Senatu, na którym wymienili uwagi i opinie na temat senackiego projektu i innych ważnych spraw dotyczących zawodu geodety i kartografa oraz przepisów prawa.

Zobacz relację z obrad Komisji (źródło Senat RP) >>>

W.K.