Serdeczne gratulacje! Prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Walo Prorektorem PW

Data publikacji: 23.03.2016

W dniu 23 marca 2016 roku w Małej Auli Gmachu Głównego kolegium elektorów wybrało Prorektorów Politechniki Warszawskiej, którzy w kadencji 2016-2020 realizować będą zadania w powierzonych im obszarach. Dwóch z nich obejmie tę funkcję po raz pierwszy.

Fot – drugi od prawej: prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Walo, Członek Prezydium Zarządu Głównego SGP.

Do grona Prorektorów dołączą w tej kadencji prof.  Wojciech Wawrzyński, obecnie Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz prof. Janusz Walo, Prodziekan ds. Nauczania na Wydziale Geodezji i Kartografii PW.

Prorektorzy kadencji 2016-2020:

  • prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak – Prorektor ds. Rozwoju,
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński – Prorektor ds. Ogólnych,
  • prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein – Prorektor ds. Studiów,
  • prof. dr hab. Rajmund Bacewicz – Prorektor ds. Nauki,
  • prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Walo – Prorektor ds. Studenckich,
  • prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński – Prorektor ds. Filii w Płocku.

Funkcje Prorektora ds. Ogólnych oraz Prorektora ds. Studenckich do końca kadencji 2012-2016 sprawować będą: prof. Zbigniew Kledyński oraz prof. Władysław Wieczorek, dla którego bieżąca kadencja była już drugą z kolei.

Źródło: pw.edu.pl

 

Spieszę się przekazać serdeczne gratulacje w imieniu całego Zarządu Głównego. Ogromnie się cieszymy, że Kolegi wiedza i pracowitość zostały docenione. Życzę samych sukcesów w pełnieniu funkcji Prorektora.

W imieniu ZG SGP Stanisław Cegielski Prezes

R.Ł – W.K.