SGP Polska organizatorem Kongresu FIG w 2022 r. w Warszawie

Data publikacji: 21.06.2021

Konferencja Working Week jest zorganizowana w tym roku w formule on-line. W programie pierwszego dnia roboczego 20 czerwca 2021 odbyło się General Assembly (Walne Zgromadzenie) poświęcone wyborom Prezydenta FIG na następną 4-letnią kadencję oraz Przewodniczących 11 Komisji, a także sesja, na której kandydaci w konkursie na organizację Working Week 2025 przedstawiać mieli swoje kandydatury. W konkursie były zgłoszone dwie kandydatury: SGP Warszawa, Polska oraz SSS Brisbone, Australia.

Jednakże, z uwagi na panującą pandemię Rada FIG zaproponowała SGP zorganizowanie Kongresu FIG w 2022 r. w Polsce, co jest dla SGP i całego środowiska geodezyjnego w Polsce niesamowitym wyróżnieniem. SGP przyjęło propozycję. Na sesji 2 General Assembly Prezydent FIG Rudolf Staiger  oficjalnie przekazał decyzję Rady FIG, że Polska będzie organizatorem Kongresu FIG w 2022 r. Kongres FIG odbędzie się w Polsce po raz pierwszy. W przeszłości Polska była organizatorem tej rangi konferencji FIG trzykrotnie: roku 1932 w Warszawie, w roku 1959 w Krakowie i w roku 1985 w Katowicach. W Kongresach FIG uczestniczy zwykle ok. 1000 gości ze 120 krajów z całego świata. Jest to niezwykła okazja dla promocji SGP i Polski na arenie międzynarodowej.

Oficjalnymi przedstawicielami Stowarzyszenia Geodetów Polskich podczas General Assembly byli: dr inż. Ludmiła Pietrzak, dr inż. Krzysztof Bakuła oraz Anna Górska z Symposium Cracoviense, która wspiera SGP w kwestiach organizacyjnych. Naszym przedstawicielom serdecznie dziękujemy za profesjonalne wystąpienie i przedstawienie Polski jako kraju godnego organizacji takiego prestiżowego i wielkiego przedsięwzięcia.