Spała 2015 … dokształcanie zawodowe i kontynuowanie świętowania „70 lat Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi”

Data publikacji: 11.11.2015

Najpierw dopadła mnie refleksja … to już minęło 70 lat! … istnienia Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi. Być może powinnam przytoczyć nasze dokonania, ale to zrobimy na oficjalnej uroczystości, która odbędzie się niebawem. Zacznę kompletnie inaczej od pierwotnego zamiaru zaprezentowania pracy naszego Oddziału.

Otóż w dniach 22-24 października br. zorganizowaliśmy dokształcające zawodowo wyjazdowe Seminarium do Spały, w celu omówienia „Zmiany w przepisach prawa w zakresie geodezji i kartografii”.

Wykłady zainicjował Profesor Zdzisław Adamczewski nt. „Fizyka, metafizyka i modele w geodezji” rozpoczynając od pojęć podstawowych, poprzez rozwinięcie problematyki czynności niezmiernie istotnych, jak utrwalenie granic na gruncie, kończąc na podkreśleniu ważności pracy geodety. A o postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach odpowiedzialności zawodowej geodetów i kartografów usłyszeliśmy od Sławomira Olejniczaka Rzecznika Dyscyplinarnego dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, Dariusza Szczepańskiego i Krystyny Gąsior, którzy omówili zagadnienie w imieniu Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi – Mirosława Szelerskiego. Podczas wykładu przytoczona została łacińska paremia najprawdopodobniej pochodząca od prawnika Celsusa „Prawo sztuką [stosowania] tego, co dobre i słuszne” skłaniająca do myślenia nie tylko prawników.

Kolejni wykładowcy są pracownikami Politechniki Łódzkiej – Katedry Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej. Kolega Tadeusz Kośka w myśl przytoczonej łacińskiej sentencji „Powtarzanie jest matką wiedzy” poruszył temat wykorzystania zasobu geodezyjnego i kartograficznego w działaniach i promocji administracji publicznej, uczulając obecnych na ostrożność i zgodność postępowania z obowiązującym prawem w tym zakresie m.in. z uwagi na brak jednoznaczności w zrozumieniu dyrektyw unijnych dotyczących definicji danych przestrzennych. „Brak pamięci jest niepamięcią” tak w sobie zakodowałam wyjątkowo ciekawą prezentację przedstawioną przez kolegę Tadeusza, w której zachęcał do chronienia zabytków ze szczególnym uwzględnieniem pamiątek geodezyjnych (np. znaków granicznych). Natomiast Wiesław Pawłowski Kierownik ww. Katedry podjął się rozwinąć temat w zakresie działalności geodezyjnej w inwestycyjnym procesie budowlanym w aspekcie aktualnych uwarunkowań prawnych, podkreślając niepodważalną ważność obecności geodety niemalże w każdej dziedzinie życia rozwijającej się gospodarki. Niestety nasz zawód nie zawsze postrzegany jest pozytywnie, często pomijany np. w Ustawie „Prawo budowlane”. Jak się dowiedzieliśmy, nawet na Wydziale Politechniki Łódzkiej nie obroniła się nazwa obecnej Katedry. Od stycznia 2016r.pojawi się – gospodarka przestrzenna.

Dzięki inicjatywie i udziale w programie szkolenia Geodety Województwa Łódzkiego Aleksandra Bielickiego oraz prezentacji Andrzeja Dziubińskiego, poznaliśmy zakres zadań realizowanych w latach 2013-2015 w Departamencie Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego na przykładzie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k) i map topograficznych w skali 1:10 000 oraz Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego.

Kolejny wykład poprowadziła Joanna Dziubińska z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi omawiając wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód i gospodarowanie gruntami pokrytymi powierzchniowymi wodami płynącymi, związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych i cywilno-prawnych w oparciu o przepisy ustawy „Prawo wodne”. Wykład przybliżył zagadnienia, które niezbyt często podejmujemy na szkoleniach.

Z ramienia Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji Jana Schnercha i przy udziale z-cy Dyrektora ds. Geodezji Edyty Mayer oraz Marzeny Marciniak, Marzeny Zaleskiej i Izabeli Pawłowskiej mieliśmy możliwość wysłuchać relacji o zdobytych już doświadczeniach w budowaniu baz danych w aspekcie procesów inwestycyjnych w prowadzeniu baz EGiB, GESUT, BDOT500 I BDOSG na przestrzeni roku od nowelizacji ustawy „Prawo geodezyjne i Kartograficzne”.

Wykłady tegorocznego seminarium zakończył Witold Radzio z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii omawiając temat – „Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno-technicznych lub postępowania administracyjnego, art. 22-24 znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Podczas naszego pobytu w Spale swoją obecność zaznaczył również ”Przegląd Geodezyjny” w osobie Ludmiły Pietrzak Redaktor Naczelnej branżowego czasopisma i Redaktorów Tematycznych: Profesora Zdzisława Adamczewskiego i kolegi z naszego Oddziału SGP w Łodzi Jarosława Wiktorowskiego, który na bieżąco rysował i opisywał w żartobliwy sposób swoje obserwacje z życia wzięte. Reasumując wizytę, dziękujemy za odwiedziny i zaprezentowanie planowanych zmian w czasopiśmie.

Na każdym seminarium odbywały się pokazy sprzętu geodezyjnego, podobnie było w tym roku. Do ośrodku szkoleniowego przyjechał przedstawiciel firmy Leica Geosystems Sp. z o.o. p. Michał Mikołajczyk z prezentacją, która dotyczyła najnowszej serii oprogramowania Leica Captivate służącego do różnych urządzeń pomiarowych przy użyciu technologii dotykowej.

Zwieńczeniem podstawowego założenia organizacji seminarium zawodowo dokształcającego jest wręczenie zaświadczenia o udziale każdemu uczestnikowi i tak się stało w tym roku oraz wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia (załączamy poniżej).

 

Grupowe zdjęcie większości uczestników szkolenia.

W wyjazdowych programach szkoleń organizowanych przez nasz Oddział SGP są także imprezy podtrzymujące i pogłębiające relacje towarzyskie geodetów, przy ognisku i podczas uroczystej kolacji. Ponadto zawsze łączymy doszkalanie zawodowe z pogłębianiem wiedzy krajoznawczej i historycznej. Dzięki kol. Tadeuszowi w latach ubiegłych byliśmy w wielu pięknych krajobrazowo miejscach Spały i jej okolicy. W tym roku poznawaliśmy Inowłódz, a w nim ok. 900-letni romański Kościół obronny św. Idziego oraz w części zrekonstruowany, średniowieczny zamek Kazimierza Wielkiego oddany w 2013 r. (prawie po 360 latach) dla wszystkich. Tak, tak, jest nie tylko miejscem turystycznym, ale także spotkań kulturalnych mieszkańców i obrad władz Gminy.

Do dziś zachowały się jedynie fundamenty z pozostałościami piwnic i baszt oraz ślady fosy, a zwiedzającymi cenną budowlę są uczestnicy naszej wycieczki
(zapraszamy do obejrzenia zdjęć na stronie http://lodz.sgp.geodezja.org.pl/)
.

 

Świątynia pięknie się prezentuje nocą (zdjęcie zrobione podczas wycieczki).

Przy okazji zachęcamy do zwiedzania naszego województwa i odkrywania miejsc mało znanych, ale wyjątkowo uroczych. Zapraszamy do poznania Łodzi – stolicy regionu, podziwiania śladów przemysłowej historii miasta, które jest bardzo gościnne dla turystów i atrakcyjne.

Aby spiąć klamrą całość krótkiego tekstu z pobytu w Spale, który był częścią działania Oddziału SGP w Łodzi dodam, że po obejrzeniu cennego zabytku, jakim jest Kościół św. Idziego, odprawiona została przy świecach zapalonych w żyrandolu (nigdy nie założono w kościele instalacji elektrycznej) i przy dobrowolnym udziale uczestników szkolenia biorących udział w wycieczce, Msza Święta Dziękczynna za 70 lat istnienia i działania SGP w Łodzi dla geodetów i przez geodetów regionu łódzkiego. Powtórzę wcześniej przytoczoną maksymę kolegi Tadeusza, że „Brak pamięci jest niepamięcią”. Pamiętaliśmy także o wspomnieniu koleżanek i kolegów, których już nie ma pośród nas.

Jeden z najstarszych murowanych kościołów i najciekawszych zabytków architektury romańskiej w Polsce.
Wyjątkowy nastrój zapanował podczas oświetlenia wnętrza świecami i dwoma pochodniami.

… i tak kontynuowaliśmy świętowanie ważnego i pięknego jubileuszu „70 lat Oddziału w Łodzi Stowarzyszenia Geodetów Polskich”

 

Tekst i zdjęcia Jadwiga Mosińska

W.K.