Spotkanie noworoczne geodetów w Warszawie

Data publikacji: 11.01.2014

Dnia 9 stycznia 2014 r. odbyło się w Domu Technika NOT w Warszawie tradycyjne Spotkanie Noworoczne organizowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W spotkaniu uczestniczyło wiele ważnych postaci środowiska stowarzyszeniowego i zawodowego geodetów. Gośćmi uroczystości byli działacze Stowarzyszenia, pracownicy naukowi uczelni technicznych, przedstawiciele geodezyjnej administracji rządowej i samorządowej oraz geodezyjnych organizacji zawodowych, a także przedstawiciele firm geodezyjnych. Tak liczna obecność geodetów na spotkaniu, była dobrą okazją do wzniesienia toastu za pomyślność i powodzenie geodetów w rozpoczętym roku.

Prezes Stowarzyszenia Stanisław Cegielski powitał przybyłych na spotkanie zaproszonych gości:
Krzysztofa Jurgiela – geodetę, Posła na Sejm RP
Kazimierza Bujakowskiego – Głównego Geodetę Kraju
prof. Alicję Maciejewską – Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Jerzego Kozłowskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rafała Piętkę – Prezesa Geodezyjnej Izby Gospodarczej

Przywitał przybyłych na spotkanie Członków Honorowych Stowarzyszenia Geodetów Polskich:

Marię Januszko
Stanisława Czarneckiego
Jana Cegłę
Zdzisława Dworakowskiego

Powitał Koleżanki i Kolegów obecnych na spotkaniu.

Zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć naszych Koleżanek i Kolegów zmarłych w 2013 r.
Kolegi Czesława Lecha, Członka Honorowego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, przez 6 kolejnych kadencji Prezesa Oddziału, a ostatnio Honorowego Prezesa Oddziału SGP w Białymstoku,
Kolegi Tadeusza Wiśniewskiego Członka Honorowego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, wieloletniego Prezesa Oddziału Wrocławskiego, a ostatnio Honorowego Prezesa Oddziału SGP we Wrocławiu,
Kolegi Władysława Fretta, współzałożyciela Oddziału SGP w Legnicy,
Kolegi Prof. Andrzeja Makowskiego,
Kolegi Edwarda Mechy.

Spotkanie dało możliwość Prezesowi Stowarzyszenia Stanisławowi Cegielskiemu zaprezentowania ważnych, dla Stowarzyszenia wydarzeń, które miały miejsce w minionym roku oraz zadań i zdarzeń, które Stowarzyszenie Geodetów Polskich będzie realizowało w 2014 roku. Prezes zakończył swoje wystąpienie słowami:

„Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Jesteśmy na początku nowego 2014 r. i dlatego jest to odpowiedni moment na złożenie życzeń. Minął nie łatwy 2013 r. dla naszego Stowarzyszenia też trudny jak było można zauważyć po mojej prezentacji. Zacznę od ogromnego zaangażowania w sprawę ustawy deregulacyjnej zakończonej można powiedzieć porażką, bo nie udało się obronić 3 zakresów uprawnień zawodowych ani wprowadzić obowiązek ustawicznego dokształcania, co w naszej branży, aby dobrze realizować zadania jest koniecznością. Duży wysiłek włożyliśmy w organizację Zjazdu w Lidzbarku Warmińskim i ogromny wysiłek włożyliśmy w opiniowanie aktów prawnych, których było w miniony roku dużo. Tutaj też muszę powiedzieć, że z miernym skutkiem. Dostrzegamy też obniżający się poziom nauczania tak na uczelniach jak i w technikach. Przypomnę, że to z naszej inicjatywy odbyło się Forum na temat Kształcenia na poziomie wyższym. Pomimo różnych zawirowań i nie najlepszych efektów naszych starań organizowaliśmy i będziemy dalej organizować konferencje, seminaria, szkolenia, bo to one stają się przyczynkiem do poprawiania aktów prawnych, tworzenia lepszych oprogramowań i stosowania technologii. W Stowarzyszeniu toczy się dyskusja na temat samorządu, bo temat ten był w minionym roku poruszany i dlatego stanowisko całego SGP jest bardzo potrzebne. Dodam, że bierzemy aktywny udział w spotkaniach grupy B8, na których omawiane są sprawy ważne dla branży budowlanej i tutaj dajemy nasze opinie i uwagi, które powinny znaleźć się w przepisach związanych z budownictwem, przetargami i pracami w tym dziale geodetów. Życzę w imieniu Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia wszystkim obecnym wszelkiej pomyślności, osiągnięcia sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów, zadowolenia z pracy zawodowej i społecznej.

Chciałbym teraz podziękować za dobrą współpracę Głównemu Geodecie Kraju Panu Kazimierzowi Bujakowskiemu oraz wszystkim jego współpracownikom.

Należy podkreślić równie dobrą współpracę z Polską Geodezją Komercyjną i Geodezyjną Izbę Gospodarczą, dziękuję za to Kolegom Waldkowi Klockowi, Bogdanowi Grzechnikowi i Rafałowi Piętce obecnemu Prezesowi GIG.

Dziękuję firmom i organizacjom, które współpracują ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich, a zwłaszcza OPGK Olsztyn za zaangażowanie przy organizacji Zjazdu Delegatów SGP, który odbędzie się w Lidzbarku Warmińskim.

Dziękuję Oddziałom naszego Stowarzyszenia, Sekcjom, Głównym Komisjom, Kolegium redakcyjnemu i Radzie Naukowej PG, pracownikom Biura z Kol. Włodkiem na czele, i Kolegom modernizującym naszą stronę internetową, bo bez pracy i zaangażowania wszystkich wymienionych nie mógłbym dzisiaj mówić o tym, co w minionym roku udało się w Stowarzyszeniu wykonać.

Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję.”

Poseł Krzysztof Jurgiel podziękował za zaproszenie na spotkanie. Podkreślił, że będąc geodetą w swej działalności parlamentarnej interesuje się również problemami dotyczącymi geodezji i kartografii i w miarę swoich możliwości wspiera i będzie wspierał wszelkie działania dla dobra naszego zawodu. Zadeklarował swoją dalszą pomoc Stowarzyszeniu w ważnych dla naszego środowiska przedsięwzięciach.

Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski podziękował za owocną współpracę ze Stowarzyszeniem Godetów Polskich w minionym roku oraz wyraził nadzieję, że w roku 2014 również będzie mógł liczyć na równie dobre wsparcie naszego środowiska. Złożył serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego w życiu osobistym, zawodowym i działalności społecznej wszystkim członkom Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej prof. Alicja Maciejewska zwróciła uwagę, że wielu pracowników oraz studentów wydziału aktywnie działa w Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Podkreśliła olbrzymi zakres działalności Stowarzyszenia w roku minionym oraz życzyła powodzenia we wszelkich przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie w 2014 roku.

Kolejne życzenie przekazał Prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej Rafał Piętka.

Nastąpił czas wielu koleżeńskich, przyjaznych rozmów i wzajemnej wymiany życzeń.

W.K.