Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Data publikacji: 11.01.2017

10 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Spotkanie rozpoczął Prezes Stanisław Cegielski witając gości:

– Tomasza Żuchowskiego – Wiceministra Budownictwa i Infrastruktury,

– Ewę Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT NOT,

– Profesora Bogdana Neya – Przewodniczącego Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej,

– Krzysztofa Mączewskiego – Geodetę Województwa Mazowieckiego,

– Ewę Janczar – Zastępcę Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

– Sebastiana Bałę – Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

– Tomasza Myślińskiego – Geodetę m. st. Warszawy,

– Józefa Rackiego – byłego posła i byłego GGK,

– Zbigniewa Kaźmierczaka – Przedstawiciela ESRI Polska,

– Andrzeja Szymczaka – byłego długoletniego przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady oraz obecnych na spotkaniu Członków Honorowych SGP: Jana Cegłę, Stanisława Czarneckiego, Zdzisława Dworakowskiego, Marię Januszko oraz pozostałych gości.

 

Włodzimierz Kędziora, Tomasz Żuchowski, Ewa Mańkiewicz-Cudny, Stanisław Cegielski

Chwilą ciszy została uczczona pamięć o zmarłych w roku 2016 Kolegach: Prof. Adamie Żurowskim, Stanisławie Adamku, Ryszardzie Moździerskim, Stanisławie Zyskowskim, Henryku Łukaszce i Krzysztofie Krzysztoniu.

Następnie Prezes podsumował rok 2016, który obfitował w różnego rodzaju, zrealizowane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, konferencje, seminaria, kursy, szkolenia, wydarzenia krajowe, a także międzynarodowe. Prezes skierował podziękowania dla Ludmiły Pietrzak za wywiązywanie się z zadań jako dyrektora Ośrodka Szkolenia w Stowarzyszeniu oraz za wkład na rzecz Przeglądu Geodezyjnego. Prezes wspomniał również o zmianie w Radzie Naukowo-Programowej Przeglądu Geodezyjnego, dotychczasowemu Przewodniczącemu Profesorowi Bogdanowi Neyowi podziękował za wieloletnią pracę, a Januszowi Walo, który objął tę funkcję, życzył sukcesów i dobrej współpracy.

 Uczestnicy spotkania noworocznego SGP

Najistotniejsze, wymienione przez Prezesa Cegielskiego, wydarzenia w 2016 roku:

■ 18 stycznia 2016 r. – obchody jubileuszu 70-lecia Oddziału Łódzkiego SGP,

■ 19 stycznia 2016 r. – spotkanie Zespołu do spraw opracowania regulacji dotyczących czynności geodezyjnych oraz opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie,

■ 29 stycznia 2016 r. – spotkanie w GUGiK na temat: „Planowanie głównych celów działania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, ram ich realizacji w perspektywie krótkoterminowej oraz długoterminowej”,

■ 2-5 lutego 2016 r. – Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA,

■ 23 lutego 2016 r. – kolejne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej,

■ 24 lutego 2016 r. – posiedzenie Krajowego Komitetu Obchodów Międzynarodowego Roku Mapy,

■ 09 marca 2016 r. – uroczystość przyznania tytułów ZŁOTY INŻYNIER 2015 uzyskanych w XXII edycji plebiscytu Czytelników „Przeglądu Technicznego”,

■ 17 marca 2016 r. – posiedzenie Rady Klastra GeoPoli,

■ 31 marca – 2 kwietnia 2016 r. – XXXVIII Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w roku szkolnym 2015/2016 w Opolu,

■ 6 kwietnia 2016 r. – zebranie Zarządu Głównego SGP,

■ 7 kwietnia 2016 r. – posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej,

■ 13-15 kwietnia 2016 r. – XXI Międzynarodowa Konferencja GEOFORUM-2016 we Lwowie zorganizowana przez Ukraińskie Stowarzyszenie Geodetów i Kartografów,

■ 13-15 kwietnia 2016 r. – seminarium szkoleniowe na temat „Problematyka stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii” w Ryni,

■ 2-6 maja 2016 r. – FIG – Tydzień Roboczy FIG Working Week 2016 w Nowej Zelandii,

■ 5-7 maja 2016 r. – XXII Międzynarodowe Słowacko – Polsko – Czeskie Dni Geodezji,

■ 13 maja 2016 r. – uroczystość ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia Nagrody Roku SARP za najlepszy obiekt architektoniczny zrealizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w roku 2015 i Nagrody SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze środków publicznych w roku 2015,

■ 19-20 maja 2016 r. – premiera Ogólnopolskich Targów Geodezyjnych GeoExpo w Lublinie,

■ 20 maja 2016 r. – uroczystości z okazji 95-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii na Politechnice Warszawskiej,

■ 21 maja 2016 r. – V Konferencja z cyklu Królewskie Miasto Pyzdry na dawnych mapach Nadwarciański Park Krajobrazowy TERRA PISDRENSIS – Dawniej i dziś ,,Tożsamość miejsca”,

■ 2-4 czerwca 2016 r. – obchody 70-lecia Oddziału SGP w Gdańsku, połączone z pierwszym Bałtyckim Kongresem Geodezyjnym,

■ 10-11 czerwca 2016 r. – obchody 70-lecia Oddziału SGP we Wrocławiu,

■ 15 czerwca 2016 r. – spotkanie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej,

■ 15-17 czerwca 2016 r. – III Światowy Zjazd Inżynierów i XXV Kongres Techników Polskich we Wrocławiu,

■ 20-22 czerwca 2016 r. – XX jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich” na temat: „Rozwój obszarów wiejskich – stan obecny i perspektywy”,

■ 23 czerwca 2016 r. – spotkanie organizacji geodezyjnych SGP, GIG, PGKom, SKP z Głównym Geodetą Kraju,

■ 23-25 czerwca 2016 r. – XIII Podlaskie Forum GIS,

■ 24 czerwca 2016 r. – spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa organizacji geodezyjnych, samorządowych i posłów z Wiceministrem Tomaszem Żuchowskim,

■ 27 czerwca 2016 r. – posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT,

■ 29 czerwca 2016 r. – seminarium: „Geodezja, wczoraj, dziś, jutro” z okazji 25-lecia Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach,

■ 6 lipca 2016 r. – spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie wygranego konkursu na organizację Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej na lata szkolne 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019,

■ 13-14 lipca 2016 r. – spotkanie 7 Komisji FIG organizowane przez Stowarzyszenie Geodetów w Austrii, dotyczące wpisania zabytkowych znaków granicznych na listę Dziedzictwa Narodowego UNESCO,

■ 12 sierpnia 2016 r. – spotkanie z p.o. Głównego Geodety Kraju Panią Aleksandrą Jabłonowską,

■ 1-3 września 2016 r. – odbyło się w Dąbkach VII Ogólnopolskie Seminarium – Szkolenie Biegłych Sądowych z zakresu Geodezji,

■ 2-4 września 2016 r. – obchody 70-lecia Oddziału SGP w Bydgoszczy,

■ 8 września 2016 r. – zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich,

■ 15-16 września 2016 r. – XIX Kaliska Konferencja Naukowo – Techniczna na temat: „Modernizacja katastru, informatyzacja PZGiK i interoperacyjność zbiorów danych w aspekcie utworzenia ZSiN i wykorzystania środków unijnych w latach 2016-2020”,

■ 19-21 września 2016 r. – XX Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczne „Fotogrametria dla geoinformacji”,

■ 22 września 2016 r. – obchody 70-lecia Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Politechniki Warszawskiej,

■ 24-25 września 2016 r. – III Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Stołowym – Kazimierza Wielka 2016,

■ 27 września 2016 r. – spotkanie z Wiceministrem Infrastruktury i Budownictwa Tomaszem Żuchowskim, który udzielił wywiadu do Przeglądu Geodezyjnego,

■ 29 września 2016 r. –Zjazd Stowarzyszenia Geodetów Ukraińskich w Kijowie,

■ 11-13 października 2016 r. – INTERGEO 2016 w Niemczech,

■ 13 października 2016 r. – w Warszawie został powołany do życia Komitet Problemowy B-21 skupiający samorządy zawodowe, organizacje oraz stowarzyszenia naukowo-techniczne związane z branżą budowlaną,

■ 20-21 października 2016 r. – XI Konferencja Techniczna poświęcona koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

■ 20 – 21 października 2016 r. – V Forum nt. kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów,

■ 25 października 2016 r. –XI Seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich” w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,

■ 25 października 2016 r. – posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. W czasie posiedzenia przyjęty został statut Federacji,

■ 27 – 28 października 2016 r. – zawody pierwszego stopnia – etap szkolny XXXIX Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej,

■ 3 listopada 2016 r. – spotkanie Grupy B-21, w trakcie którego dokonane zostało podsumowanie pracy Zespołu na temat uwag do Kodeksu urbanistyczno – budowlanego,

■ 17 listopada 2016 r. – uroczystość obchodów Jubileuszu 70-lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Materiałów Budowlanych,

■ 18 listopada 2016 r. – uroczystość obchodów Jubileuszu 100-lecia Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego w Warszawie,

■ 19 listopada 2016 r. – uroczystości wręczenia dyplomów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia kierunku studiów: inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, budownictwo, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu,

■ 29 listopada 2016 r. – uroczyste posiedzenie Rady Naukowo-Programowej i Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Geodezyjnego,

■ 30 listopada 2016 r. – robocze spotkanie z przedstawicielkami Mazurkas Congress & Conference Management w sprawie przygotowania oferty Stowarzyszenia Geodetów Polskich na organizację Tygodnia Roboczego FIG w 2021 r.,

■ 7 grudnia 2016 r. – robocze spotkanie z przedstawicielami Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych z przedstawicielami Prezydium ZG SGP,

■ 12 grudnia 2016 r. – posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady Krajowej FSNT-NOT. Prezesem RK FSNT NOT została ponownie wybrana Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny,

■ 15 grudnia 2016 r. – w MRiRW podsumowanie XL Ogółnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych,

■ 16 grudnia 2016 r. – zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Prezes Stanisław Cegielski mówił także o opiniowaniu aktów prawnych, kodeksie urbanistyczno-budowlanym, o pismach z jakimi SGP wystąpiło m.in. do Ministra Andrzeja Adamczyka, Pani Premier Beaty Szydło.

Na zakończenie podsumowania Prezes Cegielski życzył: „niech ten Nowy Rok będzie szansą na dobre zmiany w naszej branży”. W imieniu FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny życzyła „realizacji spraw ważnych dla geodezji”.

Następnie Ludmiła Pietrzak przedstawiła prezentację na temat FIG Working Week (Tydzień Roboczy FIG – międzynarodowe zgromadzenie geodetów z całego świata), którego organizacji w 2021 r. chciałoby się podjąć Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Ludmiła Pietrzak zaznaczyła, że otrzymanie organizacji FIG Working Week wymaga wsparcia rządu i środowiska geodezyjnego.

Minister Żuchowski zabierając głos, zapewnił ze swojej strony wsparcie dla Roboczego Tygodnia FIG oraz gotowość do rozmów na tematy, które mogłyby się wydawać niejasne. Mówił, że chciałby, aby „geodezja mogła zafunkcjonować”.

 

Uczestnicy spotkania

Poruszył kwestię, czy „wpis geodety jako uczestnika inwestycyjnego w Kodeksie Urbanistyczno-Budowlanym da wartość dodaną” oraz zadał pytanie „na ile geodeci w administracji są w stanie znaleźć wspólny punkt widzenia z wykonawcami?”. Należy „dążyć do stabilności wykonywania zawodu, ale i odpowiedzialności” – mówił Minister. Zadaniami, którymi należy się zająć w najbliższym czasie jest: przyjmowanie materiałów do zasobu, uwierzytelnianie i licencje oraz prostowanie własnych błędów. „Należy stworzyć taki system, aby geodeta wziął odpowiedzialność za swoje błędy”.

 

 Włodzimierz Kędziora, Minister Tomasz Żuchowski, Stanisław Cegielski

 Ostatnie zdania Ministra wywołały dyskusję na temat prac geodezyjnych, popełnianych błędach w tych pracach i możliwości lub braku możliwości ich poprawy, albowiem niektóre błędy „wychodzą” po wielu latach. Mówiono o potrzebie obowiązkowego ubezpieczania się geodetów. Głos w ożywionej dyskusji zabrali: Stanisław Cegielski, Józef Racki, Wojciech Wilkowski, Ludmiła Pietrzak, Dariusz Pręgowski i Marek Woźniak.

Na koniec spotkania Prezes Stanisław Cegielski wyraził nadzieję, że za rok spotkanie odbędzie się w tym samym gronie.

 

Informację przygotowała:

Joanna Krzyszkowska

W.K.