Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Narodowego Instytutu Dziedzictwa w sprawie historycznych znaków granicznych.

Data publikacji: 24.10.2018

23 października 2018 r. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Geodetów Polskich z przedstawicielami Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Spotkanie dotyczyło złożonego przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosku o objęcie historycznych granic i znaków granicznych ochroną poprzez umieszczenie ich na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Działania SGP są kontynuacją międzynarodowej inicjatywy zapoczątkowanej przez Austriackie Stowarzyszenie Geodezji i Geoinformacji, które zainicjowało starania o objęcie historycznych granic i znaków granicznych ochroną poprzez umieszczenie ich na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Źródło: Ryszard Rus   

(Od lewej: Rafał Władziński, Ludmiła Pietrzak, Barbara Kosińska, Andrzej Pachuta, Janusz Walo, Katarzyna Piotrowska, Anna Marconi-Betka, Iza Pawłowska, Waldemar Sztukiewicz).

W spotkaniu uczestniczyli dr Katarzyna Piotrowska i Anna Marconi-Betka z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Rafał Władziński  zastępca Dyrektora Departamentu Informacji o Nieruchomościach w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, Janusz Walo Prezes SGP, Kol. Ryszard Rus Przewodniczący Głównej Komisji Historii i Tradycji, Kol. Waldemar Sztukiewicz Prezes Oddziału SGP w Poznaniu, Ludmiła Pietrzak Redaktor Naczelny Przeglądu Geodezyjnego i Wiceprezes Zarządu Głównego SGP Kol. Iza Pawłowska, Kol. Andrzej Pachuta, członkowie Zarządu Głównego SGP, Barbara Kosińska Sekretarz Generalny SGP.

   Austriackie Stowarzyszenie Geodezji i Geoinformacji zainicjowało starania o objęcie historycznych granic i znaków granicznych ochroną poprzez umieszczenie ich na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Profesor Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu Peter Waldhäusl, inicjator przedsięwzięcia oraz przewodniczący utworzonej w tym celu Grupy Roboczej „Boundaries and Boundary Marks”, zaproponował Stowarzyszeniu Geodetów Polskich włączenie się w działania związane z realizacją tej inicjatywy na terenie Polski. Oprócz Austrii i Polski wolę przystąpienia do inicjatywy wyraziło jeszcze siedem innych państw europejskich (Chorwacja, Czechy, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Węgry, Włochy).

  Zachowane znaki graniczne mają nierozerwalny związek z historią dawnych księstw i państw. Są niemymi świadkami wydarzeń, jakie miały miejsce na pograniczu i świadkami zmieniających się granic. Stanowią też często wyjątkowe i niespotykane gdzie indziej przykłady sztuki kamieniarskiej.  Warto, aby te często niewidoczne dla przeciętnego obserwatora obiekty, zostały wyeksponowane i znalazły właściwą uwagę opinii publicznej.

   Na XXXIX Zjeździe Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Olsztynie podjęto uchwałę zobowiązującą Zarząd Główny Stowarzyszenia do podjęcia prac w tym zakresie. W dniu 13 grudnia 2017 roku Zarząd Główny SGP powołał Główną Komisję Historii i Tradycji, która wpisała tę inicjatywę w zakres swego działania.

  Propozycję wstępnych działań dla Polski SGP przedstawiło prof. Piotrowi Glińskiemu Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego we „Wstępnym projekcie wniosku o rozpatrzenie kandydatury” oraz w prezentacji „Historyczne znaki PL” z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy i ukierunkowanie naszych dalszych działań.

   Obecne spotkanie było konsekwencją dotychczasowych prac SGP w tym zakresie i miało na celu ukierunkowanie dalszych działań SGP zmierzających do efektywnej kontynuacji międzynarodowego  projektu, którego jedną ze stron będzie Polska.

Barbara Kosińska

P.I.