Spotkanie Rady Programowej III Forum na temat kształcenia

Data publikacji: 27.01.2014

21 stycznia 2014 r. Prezes Stanisław Cegielski uczestniczył w spotkaniu Rady Programowej III Forum nt. „Nowe wyzwania w kształceniu i doskonaleniu zawodowym geodetów i kartografów”. Spotkanie odbyło się w GUGiK.  Spotkaniu przewodniczyła Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii PW Pani prof. Alina Maciejewska – Przewodnicząca Konwentu Dziekanów Wydziałów Geodezji i Kartografii. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli dr Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju, prof. Ireneusz Winnicki Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, Przewodniczący Rady Programowej, prof. Bogdan Ney Przewodniczący Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, prof. Jerzy Gaździcki Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, dr hab. Marek Baranowski Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii oraz prezesi Waldemar Klocek Polska Geodezja Komercyjna i Rafał Piętka z Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

W czasie dyskusji omówiono obszary programowe III Forum i ustalono prelegentów dla poszczególnych zagadnień.

Omawiane będą w szczególności następujące zagadnienia:

–        Analiza programów kształcenia z punktu widzenia wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej i obowiązujących KRK.

–        Analiza możliwości odbywania praktyk i staży zawodowych i ich znaczenie w kształceniu geodetów i kartografów

–        Absolwenci rynek pracy, pracodawcy.

–        Nowe obszary zawodowe dla geodezji i kartografii.

–        Kształcenie podyplomowe, kursy, warsztaty jako element ustawicznego kształcenia zawodowego.

–        Pozyskiwanie środków i finansowanie obszarów rozwojowych w geodezji i kartografii w latach 2014-2020.

Omówione zostały również sprawy organizacyjne w tym projekt komunikatu.

W.K.