Spotkanie w sprawie samorządu zawodowego

Data publikacji: 26.01.2014

W dniu 21 stycznia br. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń działających w dziedzinie geodezji i kartografii. Na zaproszenie Głównego Geodety Kraju Pana Prezesa Kazimierza Bujakowskiego w spotkaniu uczestniczył Kol. Stanisław Cegielski Prezes SGP. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli Pan Grzegorz Kurzeja reprezentujący Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Pan Waldemar Klocek z Polskiej Geodezji Komercyjnej, Panowie Rafał Piętka i Roman Kasprzak z Geodezyjnej Izby Gospodarczej i Panowie Leszek Piskorz i Radosław Smyk z Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, którzy podkreślili, że utworzenie samorządu jest jednym z podstawowych zadań Towarzystwa.

Główny Geodeta Kraju poinformował zebranych, że w sprawie samorządu wystąpił do Ministra Administracji i Cyfryzacji, który w odpowiedzi zaznaczył, że podejmowane działania nie mogą prowadzić do ograniczenia dostępu do zawodów geodety i kartografa.

Pan Adolf Jankowski z Zespołu Doradców GGK przybliżył uczestnikom spotkania zasady funkcjonowania istniejących w naszym kraju samorządów.

Organizacje biorące udział w spotkaniu ustalili, że pracami Zespołu roboczego do spraw opracowania koncepcji samorządu zawodowego geodetów i kartografów będzie kierował Roman Kasprzak (GIG) i ustalono, że do dnia 3 lutego organizacje zgłoszą po 2 osoby, a pierwsze posiedzenie Zespołu odbędzie się 11 lutego br.

Zespół będzie pracował między innymi nad:

– prawami i obowiązkami członków samorządu zawodowego,

– kompetencjami samorządu,

– określeniem, kto powinien należeć do samorządu,

– sprawami odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej,

– strukturą samorządu zawodowego,

– etyką zawodową,

Temat utworzenia samorządu w naszym środowisku był również omawiany na ostatnim Zjeździe SGP, na którym podjęto uchwałę o włączeniu się Stowarzyszenia w dyskusję na temat potrzeby utworzenia samorządu zawodowego geodetów, jego roli, zadań i zasad funkcjonowania oraz praw i obowiązków jego członków.

Stowarzyszenie powołuje Zespoły do realizacji uchwał Zjazdowych w tym powołany zostanie Zespół ds. samorządu zawodowego.

W.K.