Stowarzyszenie Geodetów Polskich jednoznacznie potępia rosyjską agresję na Ukrainę i solidaryzuje się z ukraińskim społeczeństwem.

Data publikacji: 05.03.2022

Stowarzyszenie Geodetów Polskich jednoznacznie potępia rosyjską agresję na Ukrainę i solidaryzuje się z ukraińskim społeczeństwem, w szczególności ze środowiskiem geodetów i kartografów.  Od początku wspieramy koleżanki i kolegów z Ukrainy i zaangażowaliśmy się w zbiórkę funduszy na pomoc dla nich w tej ogromnie trudnej sytuacji.

Jednocześnie wystąpiliśmy 2.03.2022 r. do Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) z jednoznaczną prośbą o zawieszenie lub wydalenie członków z Federacji Rosyjskiej za ich bierną postawę wobec władz swojego kraju. Ze smutkiem przyjęliśmy odmowę ze strony FIG, w której argumentem na brak zdecydowanej reakcji jest niepolityczny charakter FIG. Niezrozumiała jest dla nas też deklaracja FIG o woli kontynuacji otwartej komunikacji z rosyjskimi partnerami, w sytuacji gdy reprezentują oni agencję rządową.

Jako  Stowarzyszenie Geodetów Polskich, we współpracy z innymi organizacjami z Polski i Europy, będziemy zawsze popierać zdecydowane i jednoznaczne stanowisko sprzeciwu wobec wszelkich przejawów agresji na kraj naszego zaprzyjaźnionego Ukraińskiego Stowarzyszenia Geodetów i Kartografów.

Pracujemy nad wypracowaniem wspólnego protestu z kolegami z  Litwy, Łotwy i Estonii, a także ze wszystkimi organizacjami w kraju które przyłączą się do wspólnego protestu.

W.K.