Stowarzyszenie Geodetów Polskich uzyskało wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Data publikacji: 21.08.2019

W obecnych czasach, z tendencją do samozatrudnienia, coraz większą popularnością cieszą się tak zwane instytucje szkoleniowe. Nieukrywaną przyczyną takiego stanu rzeczy są wynagrodzenia, które wypłacane są, nierzadko, z funduszy unijnych za prowadzenie różnego rodzaju szkoleń. Jedną z ofert, jakimi dysponują firmy szkoleniowe, są szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Jednak by móc je prowadzić, należy najpierw uzyskać wpis w rejestrze instytucji szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy. Do Stowarzyszenia Geodetów Polskich często kierowane są pytania osób zainteresowanych kursem przygotowującym do egzaminów na uprawnienia zawodowe, które starają się o dofinansowanie z Wojewódzkich Urzędów Pracy. Wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom, Stowarzyszenie Geodetów Polskich uzyskało wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

 

P.I.