Szkolenie „Weryfikacja zgłoszonych prac geodezyjnych – studium problemów”, 29 kwietnia 2021 r.

Data publikacji: 12.04.2021

Prowadzący: Andrzej Żylis

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

 

Program szkolenia

1. Podstawy pojęciowe weryfikacji,
a) czy weryfikacja to kontrola,
b) przepisy obowiązujące w geodezji i kartografii – jak to rozumieć,
c) na czym polega weryfikacja przekazywanych zbiorów danych pod względem spójności,
d) jakie środki procesowe przysługują wykonawcy prac geodezyjnych w sytuacji uchybienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej terminu na weryfikację.

2. Protokół weryfikacji jako podstawowy dowód jej poprawnego przeprowadzenia – w jaki sposób wykazywać nieprawidłowości, przykłady wykazywanych nieprawidłowości i ich omówienie.

3. Klauzula urzędowa oraz oświadczenie wykonawcy o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji,
a) jak te przepisy stosować w stosunku do prac geodezyjnych zakończonych przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
b) odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia.

4. Skutki negatywnej weryfikacji,
a) jak się ma zachować organ w sytuacji uchybienia przez wykonawcę terminu na pisemne ustosunkowanie się do negatywnego protokołu weryfikacji,
b) kiedy i czy łatwo jest przywrócić termin na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – studium przypadków,

5. Decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia wyników prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
a) zakres stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach hybrydowych,
b) konstrukcja decyzji – jak napisać decyzję, aby przekonać wykonawcę o słuszności jej rozstrzygnięcia.

6. Odwołanie od decyzji o odmowie przyjęcia wyników prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i postępowanie przed WINGiK.

7. Studium przypadków,
a) wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy pracy geodezyjnej mającej na celu wznowienie znaków granicznych – co jest ważniejsze – miara na szkicu, czy współrzędne – studium przypadku.
b) czy tzw. „poboczne znaki graniczne” stanowią odrębne punkty graniczne – studium przypadku,
c) treść mapy z projektem podziału nieruchomości
d) użytek Tp – na etapie projektowania, czy dopiero po wydaniu decyzji zatwierdzającej podział,
e) wykaz zmian gruntowych, wykaz zmian danych ewidencyjnych – to samo, czy coś innego,
f) wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych a trwała stabilizacja – znak graniczny jako dowód,
g) kogo należy uznać za stronę zainteresowaną wznowieniem znaków granicznych/wyznaczeniem punktów granicznych,
h) pomiar budynku techniką GNSS – a osnowa pomiarowa,
i) problematyka pomiaru „czwartego” narożnika budynku,
j) modyfikacja współrzędnych punktów granicznych – § 40 nowych standardów.

8. Dyskusja

 

Termin: 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) w godzinach 10.00 – 14.00

 

Miejsce: Platforma Zoom Meeting, www.zoom.us

Koszt: 250,00 zł od osoby

           200,00 zł od osoby dla członków SGP, którzy mają aktualnie opłacone składki

Konto:

Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

            00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5

Nr konta: 63 1140 1010 0000 3522 2900 1011

(koniecznie z dopiskiem: szkolenie 15/2021 Weryfikacja prac – opłata za: nazwisko i imię uczestnika szkolenia)

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Szczegółowe informacje są dostępne w załącznikach poniżej.

Załączniki:

1. Zaproszenie i program (pdf) >>>

2a. Karta uczestnictwa (pdf) >>>

2b. Karta uczestnictwa (doc) >>>

GK

    Dane uczestnika szkolenia/konferencji

    Dane do faktury za szkolenie/konferencję

    Zabezpieczenie antyspamowe

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.