Zaproszenie na Szkolenie on-line/warsztaty tematyczne: Opracowanie elektronicznego operatu przy wykorzystaniu oprogramowania GeoOrganizer/e-Operat, 12 maja 2021 r.

Data publikacji: 06.04.2021

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich wraz ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu zaprasza na szkolenie na temat „Opracowanie elektronicznego operatu przy wykorzystaniu oprogramowania GeoOrganizer/e-Operat”, prowadzone online na Platformie Zoom Meeting.

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia są dostępne pod adresem:

Szkolenie 12 maja 2021 r. >>>

 

Serdecznie zapraszamy.

GK