Szkolenie – dr inż. Sebastian Banaszek na temat: „Możliwości prawne i techniczne wykorzystania dronów w geodezji i budownictwie”, Warszawa, 26 lutego 2019 roku

Data publikacji: 20.02.2019

Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: „Możliwości prawne i techniczne wykorzystania dronów w geodezji i budownictwie (w kontekście zmian prawnych obowiązujących od 1 lutego 2019 r.)”.

Szkolenie poprowadzi dr inż. Sebastian Banaszek

Szkolenie odbędzie się już 26 lutego 2019 r., w godzinach 1000 – 1500, w sali E, II piętro NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa.

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Przedstawienie geodetom nowych możliwości, jakie daje wdrożenie technologii bezzałogowych i wskazanie nowych rynków zbytu dla usług geodezyjnych;
  2. Wykonywanie lotów dronami na potrzeby geodezji według nowego stanu prawnego obowiązującego od 1 lutego 2019 r.;
  3. Zasady wykonywania lotów VLOS i BVLOS. Różnice i podobieństwa. Praktyczne rozwiązania;
  4. Wielowirnikowiec, płatowiec czy VTOL? Różnice i podobieństwa. Techniczne i prawne wymagania jakie powinien spełniać.

 

Więcej informacji (pdf) >>>

Formularz zgłoszenia (doc) >>>

 

Serdecznie zapraszamy

P.I.