Szkolenie – dr Ludmiła Pietrzak nt.: „Wybrane zagadnienia z geodezji i kartografii”, Lublin 21 listopada 2018 r.

Data publikacji: 29.10.2018

Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Lublinie  zaprasza na szkolenie na temat:

„Wybrane zagadnienia z geodezji i kartografii„.  Szkolenie poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak.

Lokalizacja: 21 listopada 2018 r., w godzinach 9:00-16:00, w Centrum Konferencyjnym „Fiesta” w Lublinie, ul. B. Prusa 8.

W programie:

Rozgraniczenia nieruchomości – m.in. : określenie stron, możliwość odmowy wszczęcia, sposób obciążenia stron kosztami postępowania, ocena dokumentacji.

Zawiadamianie stron w poszczególnych procedurach geodezyjnych, w postępowaniu administracyjnym (np. rozgraniczenie) i w czynności materialno-technicznej (np. wznowienie, wyznaczenie), sytuacje szczególne – nieuregulowany stan prawny, właściciel nieustalony, właściciel nie żyje, sprawy własnościowe nieuregulowane,  nowy właściciel w EGiB – zawiadomienie wysłane do poprzedniego właściciela, zawiadamianie małżeństw, zawiadamianie zarządców a właścicieli itp.

Inwentaryzacja powykonawcza – faktyczne wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i leśnej –użytek Bp w EGiB (zasięg obszarowy, opłaty, opłaty karne), dopuszczalne odstępstwa od projektu – odbiór dokumentacji przez PODGiK i PINB – uwierzytelnianie/klauzulowanie.

Wpisy w EGiB, szczegółowe podstawy wpisów (na wniosek/z urzędu/ na podstawie operatu), szczególne przypadki np. dzierżawy, spadki, zgłoszenia rozbiórki.

Operat techniczny – skład operatu technicznego –zawartość sprawozdania technicznego, analiza materiałów źródłowych, weryfikacja prac geodezyjnych; dane osobowe w dokumentacji geodezyjnej – w tym RODO (m.in. tzw. czyste biurko).

 

Warunki uczestnictwa, koszt i inne szczegóły w załącznikach.

 

Serdecznie zapraszamy

Karta zgłoszenia (pdf) >>>

Karta zgłoszenia (doc) >>>

Zaproszenie (pdf) >>>

 

Piotr Strojny

Prezes ZOW SGP w Lublinie

P.I.