Szkolenie na temat: „Różne problemy geodezyjne na styku administracji i wykonawstwa geodezyjnego”, organizowane przez Oddział SGP w Suwałkach – 11 lutego 2019 r.

Data publikacji: 04.02.2019

11 lutego 2019 r. w godz. 9.30 do 15.30 oddział SGP w Suwałkach organizuje szkolenie na temat różnych problemów geodezyjnych na styku  administracji i wykonawstwa geodezyjnego. Szkolenie będzie miało formę panelu dyskusyjnego.

W panelu wezmą udział:

  • Zaruski Wojciech – przedstawiciel WINGiK Województwa Podlaskiego
  • Jarosław Krupiński – warmińsko-mazurski rzecznik dyscyplinarny
  • Weronika Nowicka – przedstawiciel WINGiK Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Szczegółowa tematyka szkolenia:

  1. Wznowienie znaków granicznych. Wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib. Wyznaczenie punktów granicznych po modernizacji egib. Kiedy wyznaczamy a kiedy ponownie można ustalić. Ujawnianie w egib wznowienia/wyznaczenia
  2. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych – granice wiarygodne i niewiarygodne. Granice ustalone i nieustalone. Akty Własności Ziemi a wiarygodność danych w ewidencji gruntów i budynków. Kiedy można dokonać ponownego ustalenia granicy uprzednio ustalonej
  3. Podziały nieruchomości z ustawy o gospodarce nieruchomościami i nieruchomości rolnych. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału. Przyjęcie bez udziału stron. Kiedy? Czy można wykonać tzw. ”podział kameralny”. Dwuetapowość stosowana przez organy. Stabilizacja granic – kiedy wolno.
  4. Granice i użytki na mapach do celów projektowych – odpowiedzialność odszkodowawcza geodety.
  5. Skład operatu technicznego i sprawozdania technicznego – mapa wywiadu terenowego, analiza materiałów, bazy robocze, zawartość sprawozdania, współrzędne po pomiarze – kiedy ujawniamy przebieg granic w egib w oparciu o nowe współrzędne
  6. Zawiadamianie stron w poszczególnych procedurach – kogo i jak?
  7. RODO w administracji i firmie geodezyjnej – każdy uczestnik szkolenia otrzyma instrukcję wdrożenia RODO w firmie – wraz z różnymi drukami w tym drukami wezwań i zawiadomień.

Koszt szkolenia:

170 zł – od członka SGP, który ma opłacone składki;                                                                                                             

200 zł – od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu;                                                                                                     

170 zł – pracownicy Urzędów Administracji rządowej i samorządowej jeżeli są członkami SGP i mają opłacone   składki.

Konto, na które należy dokonywać wpłat:                                                                                                                         

Nazwa właściciela konta i jego adres:  SGP Oddział Suwałki , ul. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki                                             

Numer Konta: PKO BP O/Suwałki nr 58 1020 1332 0000 1802 0714 5719                                                                           

z dopiskiem (Szkolenie 11.02.2019 – nazwisko imię uczestnika).

Zgłoszenie uczestnictwa należy wysłać na adres e-mail: suwalki@sgp.geodezja.org.pl z podaniem imienia i nazwiska zgłaszanej osoby oraz danych do faktury do dnia 7 lutego 2019 r.

Dodatkowych informacji udziela Ludmiła Pietrzak – tel. 601 250 729 lub Iwona Popko – tel. 601 444 419.

 

Zaproszenie (pdf) >>>

 

Serdecznie zapraszamy

 

Iwona Popko                                                                                                                                                     

Stowarzyszenie Geodetów Polskich                                                                                                                                 

Oddział w Suwałkach

P.I.