Szkolenie online: „Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz inne opracowania do celów prawnych w praktyce – wykonawstwo, dokumentacja i weryfikacja.” 26 czerwca 2024r.

Data publikacji: 07.03.2024 | Data wydarzenia: 26.06.2024

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich wraz ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich Oddział w Warszawie zapraszają na szkolenie:

Temat: „Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz inne opracowania do celów prawnych w praktyce – wykonawstwo, dokumentacja i weryfikacja”

Szkolenie na bazie przykładów praktycznych – poprawnych i niepoprawnych oraz orzecznictwa sądowego – często zróżnicowanego.

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński

  • adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – prowadzący wykłady i ćwiczenia projektowe in. z przedmiotów: „kataster nieruchomości”, „geodezyjne opracowania do celów prawnych”, „zasób geodezyjny i kartograficzny”, „gospodarka nieruchomościami”; kierownik studiów podyplomowych „Rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami”,
  • geodeta uprawniony i kierownik prac geodezyjnych z zakresu 1 i 2,
  • biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu geodezji i kartografii,
  • redaktor tematyczny czasopisma Przegląd Geodezyjny,
  • autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej.

Termin:
26 czerwca 2024r. (środa)