Szkolenie online w dniu 17 czerwca 2020 roku na temat: „Zmian przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – aspekty praktyczne”

Data publikacji: 02.06.2020

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich wraz ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu zaprasza na szkolenie online na Platformie Zoom Meeting.

Temat szkolenia: „Zmian przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – aspekty praktyczne”

Szczegółowy program szkolenia:

 • Zmiany w zakresie czynności wierzyciela;
 • Zmiany w zakresie ogólnego postępowania egzekucyjnego;
 • Opłata manipulacyjna po nowelizacji;
 • Koszty postępowania egzekucyjnego – zmiany w zakresie kosztów;
 • Egzekucja kosztów postępowania egzekucyjnego – po nowelizacji;
 • Odpowiedzialność wierzyciela za koszty postępowania egzekucyjnego;
 • Ulgi w zakresie kosztów postępowania egzekucyjnego;
 • Znaczenie ustawy o finansach publicznych dla egzekucji administracyjnej – po nowelizacji;
 • p.a. i jego wpływ na egzekucję administracyjną;
 • Czynności „przedegzekucyjne” wierzyciela;
 • Należności publicznoprawne i należności cywilnoprawne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (art. 60 i 66 ustawy);
 • Przedawnienie należności publicznoprawnych w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych;
 • Odpowiednie stosowanie przepisów kpa i Ordynacji podatkowej w postępowaniu egzekucyjnym;
 • Podstawy prawne egzekucji administracyjnej (ich istnienie, ważność, prawidłowość
  i wykonalność) – decyzja, postanowienie, deklaracja, zgłoszenie, orzeczenie, przepis prawa;
 • Zobowiązany a odpowiedzialny (reprezentacja, pełnomocnictwo, przedstawicielstwo);
 • Organ egzekucyjny;
 • Zasada zagrożenia;
 • Tytuł wykonawczy – jego elementy i prawidłowość wypełniania;
 • Tytuły wykonawcze pochodzące od państwa członkowskiego oraz państwa trzeciego;
 • Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym;
 • Zażalenie;
 • Skarga na czynności egzekucyjne i na przewlekłość postępowania egzekucyjnego;
 • Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego;
 • Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej oraz dwóch egzekucji administracyjnych;
 • Grzywna w celu przymuszenia;
 • Przerwanie toku postępowania egzekucyjnego.

Prowadzący szkolenie: dr Krzysztof Sobieralski
– doktor habilitowany nauk prawnych oraz Kierownik Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,  sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, członek międzyresortowego zespołu ds. reformy KPA i ustawy egzekucyjnej, doświadczony trener specjalizujący się w tematyce prawa administracyjnego, wykładowca na podyplomowych studiach egzekucji administracyjnej, autor komentarza do KPA oraz licznych artykułów dot. egzekucji administracyjnej, bardzo wysoko oceniany na dotychczasowych szkoleniach, doskonale zorientowany w specyfice podmiotów podlegających KPA, autor wielu pozycji książkowych.

Termin szkolenia: 17 czerwca 2020 roku, w godzinach 09.00 – 15.30;

Miejsce: Platforma Zoom Meeting, www.zoom.us

Koszt: CENA 200,00 zł od osoby – płatne na konto.

Konto: SGP Oddział we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
Nr konta: 08 1140 0026 0000 3522 2900 1026
(koniecznie z dopiskiem szkolenie: 21/2020_Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym – opłata za: nazwisko i imię)

Szczegółowe informacje są dostępne w załącznikach poniżej.

 

Serdecznie zapraszamy

 

Załączniki:

Zaproszenie na szkolenie (pdf) >>>

Karta uczestnictwa w szkoleniu (pdf) >>>

Karta uczestnictwa w szkoleniu (doc) >>>

Oświadczenie do zwolnienia z VAT (pdf) >>>

P.I.

 

 

  Dane uczestnika szkolenia/konferencji

  Dane do faktury za szkolenie/konferencję

  Zabezpieczenie antyspamowe

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.