Szkolenie online w dniu 18 czerwca 2020 roku na temat: „ASPEKTY PRAWNE, TECHNICZNE I WYKONAWCZE ZASTOSOWANIA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (BSP) W POMIARACH GEODEZYJNYCH”

Data publikacji: 01.06.2020

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich zaprasza na szkolenie online na Platformie Zoom Meeting.

Temat szkolenia: „ASPEKTY PRAWNE, TECHNICZNE I WYKONAWCZE ZASTOSOWANIA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (BSP) W POMIARACH GEODEZYJNYCH”

Tematyka szkolenia obejmuje:
1. Możliwości prawne i techniczne wykorzystania BSP w pracach geodezyjnych:
– Obowiązujące przepisy prawa oraz kierunek ich zmian – dyrektywa europejska i zmiana przepisów od stycznia 2021 roku;
– Loty VLOS czy BVLOS – jakie uprawnienia powinien zdobyć Geodeta;
– Wielowirnikowiec czy płatowiec – który model lepiej sprawdzi się w geodezji?;
– RTK na pokładzie BSP czy w pomiarze naziemnym – argumenty za i przeciw.
2. Wdrożenie BSP do działalności firmy geodezyjnej – koszty implementacji:
– Niezbędny sprzęt;
– Oprogramowanie;
– Rozwiązania alternatywne.
3. Dane pomiarowe pozyskane z pokładu BSP w operacie geodezyjnym. Co na to ODGiK?:
– Planowanie nalotu na potrzeby wykonania pomiarów geodezyjnych;
– Co się da a czego się nie da pomierzyć z wykorzystaniem BSP;
– Co właściwie otrzymuje Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej?;
– Podstawy prawne przekazywania wyników pomiarów wykonywanych dronami i nowoczesnymi technikami pomiarowymi do pzgik;
– Jak dokładne mogą być pomiary wykonane na podstawie danych pozyskanych z pokładu BSP.

Prowadzący szkolenie: dr inż. Sebastian Banaszek
dr inż. Sebastian Banaszek – doktor nauk technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii, licencjonowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego operator i instruktor UAVO VLOS/BVLOS/INS, egzaminator UAV<5kg. Geodeta, fotogrametra i operator GIS. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Trener i szkoleniowiec prowadzący szkolenia m.in. dla Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa, Polskich Kolei Państwowych oraz wielu jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.
Właściciel Ośrodka Szkoleniowo – Egzaminacyjnego „DroneTechCamp” wpisanego do rejestru podmiotów szkolących prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Posiada m.in.:

 • Świadectwo Kwalifikacji UAVO: VLOS/BVLOS/INS:
 • Zgoda Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wykonywanie szkoleniowych lotów BVLOS;
 • Zgoda Urzędu Lotnictwa Cywilnego na przeprowadzanie egzaminów VLOS <5 kg;
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii;
 • Licencja zarządcy nieruchomości;
 • Wpis do Rejestru Podmiotów Szkolących prowadzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego;
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie;
 • Wpis statków w klasie MR i A do ewidencji statków powietrznych prowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Termin szkolenia: 18 czerwca 2020 roku, w godzinach 10.00 – 13.30;

Miejsce: Platforma Zoom Meeting, www.zoom.us

Koszt: CENA 250,00 zł od osoby, dla członka SGP 200,00 od osoby zł – płatne na konto;

Konto: Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Nr konta: 63 1140 1010 0000 3522 2900 1011
(koniecznie z dopiskiem szkolenie: 20/2020)

Szczegółowe informacje są dostępne w załącznikach poniżej.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:

Zaproszenie na szkolenie (pdf) >>>

Karta uczestnictwa w szkoleniu (pdf) >>>

Karta uczestnictwa w szkoleniu (doc) >>>

P.I.

 

 

  Dane uczestnika szkolenia/konferencji

  Dane do faktury za szkolenie/konferencję

  Zabezpieczenie antyspamowe

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.